ડૅઝર્ટ કૂલર્સ

ડૅઝર્ટ કૂલર્સ

મધ્યમથી મોટા કદના લિવિંગ એરિયા અને સેમી-આઉટડોર જગ્યાઓ માટે આદર્શ, ઉષા ડૅઝર્ટ કૂલર્સ ઉનાળાના સૌથી ગરમ દિવસો માટે આવશ્યક પ્રોડક્ટ બની રહે છે. તેમની મોટી ટાંકીવાળી ક્ષમતા અને શક્તિશાળી એરફ્લો માત્ર લાંબા સમય સુધી ગરમીથી રાહત જ નથી આપતું પણ તે સૌથી આરામદાયક ઠંડકનો અનુભવ પણ પ્રદાન કરે છે. 

ફાયદા

  1. લાંબી તકલિફરહિત ઠંડક માટે મોટી ટાંકીવાળી ક્ષમતા
  2. બહેતર એર ફ્લો માટે આગળની પહોળી ગ્રિલ
  3. શરીરના સ્તર ઉપર હવા ફેંકવા માટે ઊંચી ડિઝાઇન
૧૦૦/૯૦ લિટર

મોટા લિવિંગ એરિયા/સેમિ-આઉટડોર ઉપયોગ માટે આદર્શ. અમારી રેન્જમાં સૌથી મોટી કૂલર્સ છે અને ટાંકીની અસાધારણ ક્ષમતા સાથે લાંબા સમય સુધી રાહતની ખાતરી આપે છે. 

Striker Electronic 100

Product Code
100SD1E

The new Electronic variant of Striker Tall Desert Coolers are designed to keep you comfortable by providing airflow at the seated level with ease of remote control.They come in large capacities and thus provied uninterrupeted supply of cool air for longer periods .they are populer as the best way to beat the heat . 

Capacity
100 L
Compare

Aerostyle 100

Product Code
100ASD1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
100 L
Compare

સ્ટ્રાઇકર ૧૦૦

Product Code
100SD1

સૌથી શ્રેષ્ઠ આરામ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલા આ કૂલર્સ સૌથી ઊંચા અને સૌથી શક્તિશાળી છે, પછી ભલેને તેમનો ઉપયોગ ક્યાંય પણ કરવામાં આવે. 

Capacity
૧૦૦ લિટર
Compare

ડાયનેમો ૯૦

Product Code
90DD1/ZX CD-908

તેમનો ૫-પાંખિયાવાળો પંખો ગતિશીલ હવા ફેંકે છે અને રુમના બધા ખૂણોઓમાં ઠંડક પહોંચાડે છે.

Capacity
૯૦ લિટર
Compare
૭૦ લિટર

ઘરની અંદરના છતવાળા ચોક, અગાશી જેવા મધ્યમથી મોટા કદના લિવિંગ એરિયા અને  સેમી-આઉટડોર જગ્યાઓ માટે આદર્શ છે. આ સમગ્ર ભારતના ઘરોમાં સૌથી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવનારા કૂલર્સ છે અને ઝડપી છતાં કાર્યક્ષમ ઠંડક અનુભવ સુનિશ્ચિત કરે છે.

Striker Electronic 70

Product Code
70SD1E

The new Electronic variant of Striker Tall Desert Coolers are designed to keep you comfortable by providing airflow at the seated level with ease of remote control.They come in large capacities and thus provied uninterrupeted supply of cool air for longer periods .they are populer as the best way to beat the heat . 

Capacity
70 L
Compare

Aerostyle 70

Product Code
70ASD1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
70 L
Compare

સ્ટ્રાઇકર ૭૦

Product Code
70SD1

સૌથી શ્રેષ્ઠ આરામ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલા આ કૂલર્સ સૌથી ઊંચા અને સૌથી શક્તિશાળી છે, પછી ભલેને તેમનો ઉપયોગ ક્યાંય પણ કરવામાં આવે. 

Capacity
૭૦ લિટર
Compare

ડાયનેમો ૭૦

Product Code
70DD1/VX CD-708

તેમનો ૫-પાંખિયાવાળો પંખો ગતિશીલ હવા ફેંકે છે અને રુમના બધા ખૂણોઓમાં ઠંડક પહોંચાડે છે.

Capacity
૭૦ લિટર
Compare

મૅક્સ એર ૭૦

Product Code
70MD1/CD-703

શક્તિશાળી એરફ્લો અને ઠંડુ કરવાની ક્ષમતા સાથેના પ્રદર્શન માટે ડિઝાઇન કરેલાં આ કૂલર્સ શક્તિશાળી, ઉત્તમ અને કિફાયતી છે.

Capacity
૭૦ લિટર
Compare
૫૦/૪૫ લિટર

આ કૂલર્સ નાનાથી મધ્યમ કદના ઘર માટે ખૂબ જ યોગ્ય છે અને ઉનાળાના સૌથી ગરમ દિવસોમાં પણ તેઓ તેમની શક્તિશાળી ઠંડક માટે જાણીતા છે

ડાયનેમો ૫૦

Product Code
50DD1/LX CD-508

તેમનો ૫-પાંખિયાવાળો પંખો ગતિશીલ હવા ફેંકે છે અને રુમના બધા ખૂણોઓમાં ઠંડક પહોંચાડે છે.

Capacity
૫૦ લિટર
Compare

મૅક્સ એર ૫૦

Product Code
50MD1/CD-503

શક્તિશાળી એરફ્લો અને ઠંડુ કરવાની ક્ષમતા સાથેના પ્રદર્શન માટે ડિઝાઇન કરેલાં આ કૂલર્સ શક્તિશાળી, ઉત્તમ અને કિફાયતી છે.

Capacity
૫૦ લિટર
Compare

બડી ૪૫

Product Code
45BD1

નાની ટ્રૉલીની અનુકૂળતા સાથે સજ્જ, તેઓ આ ઉનાળામાં તમારા આદર્શ સાથી છે.

Capacity
૪૫ લિટર
Compare