டெசர்ட் கூலர்கள்

டெசர்ட் கூலர்கள்

நடுத்தரமானது முதல் பெரிய அளவுள்ள இடங்கள் மற்றும் பாதி –திறந்தவெளியாக உள்ள பகுதிகளுக்கு சிறப்பாக பொருந்தும், உஷா டெசர்ட் கூலர்கள் வெயில்காலத்தின் சூடான நாட்களின் மிக முக்கியமான தேவையாகும். அவற்றின், கொள்ளளவு அதிகமுள்ள பெரிய தொட்டி மற்றும் ஆற்றல்மிகு காற்றோட்டம் நீண்ட நேரத்திற்கு வெப்பத்தை வெளியேற்றுவதை உறுதி செய்வது மட்டுமல்லாமல் மிகமிக சௌகரியமான குளிர்விக்கும் அனுபவத்தையும் வழங்குகின்றன 

பலன்கள்

  1. நீண்ட தடையற்ற குளிர்வித்தலுக்கு கொள்ளளவு அதிகமுள்ள பெரிய தொட்டி
  2. மிகச்சிறந்த காற்றோட்டத்துக்கு பரந்த முன்புற கிரில்
  3. உடல் மட்டத்தில் காற்றோட்டத்திற்காக உயர்ந்த வடிவமைப்பு
100/90 லிட்டர்கள்

பெரிய அளவுள்ள வாழுமிடங்கள் / பாதி திறந்த வெளியாகவுள்ள இடங்களின் பயன்பாட்டிற்கு பொருத்தமானது எங்களது தயாரிப்புகளிலேயே இவைதான் பெரியவை மற்றும் அவற்றின் விதிவிலக்கான, கொள்ளளவு அதிகம் கொண்ட பெரிய தொட்டியுடன் நீண ட நேரத்திற்கு விடுதலையை உறுதி செய்கின்றன. 

Striker Electronic 100

Product Code
100SD1E

The new Electronic variant of Striker Tall Desert Coolers are designed to keep you comfortable by providing airflow at the seated level with ease of remote control.They come in large capacities and thus provied uninterrupeted supply of cool air for longer periods .they are populer as the best way to beat the heat . 

Capacity
100 L
Compare

Aerostyle 100

Product Code
100ASD1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
100 L
Compare

ஸ்ட்ரைக்கர் 100

Product Code
100SD1

இந்த கூலர்கள் மிகவும் உயரமான மற்றும் மிகவும் ஆற்றல்மிகுந்த கூலர்களாகும், அதனால் அவை எங்கே பயன்படுத்தப்பட்டாலும் மிகச்சிறந்த சௌகர்யத்தை வழங்குவதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன 

Capacity
100 லிட்டர்கள்
Compare

டைனமோ 90

Product Code
90DD1/ZX CD-908

அதன் ஆற்றல்மிகு 5 -இலை ஃபேன் பிளேடுகள் டைனமிக் காற்று டெலிவரியையும் அறையின் அனைத்து மூலைகளிலும் குளிர்வித்தலையும் வழங்குகின்றன.

Capacity
90 லிட்டர்கள்
Compare

மேக்ஸ் ஏர் 100

Product Code
100MD1

ஆற்றல்மிகுந்தது மற்றும் சிக்கனமானது, உஷா மேக்ஸ் ஏர் அதன் 3-பக்க தேன்கூடு மற்றும் ஆற்றல் மிகு காற்றோட்டம் உடன் மிகச்சிறந்த குளிர்வித்தலை வழங்குகிறது. இந்த கூலர்கள் அவற்றின் எலக்ட்ரானிக் சக உபகரணங்களைப் போல, உச்ச உலர் வெப்பமான நாட்களிலும் கூட, பிரமாதமான குளிர்விக்கும் அனுபவத்தை வழங்க வடிமைக்கப்பட்டுள்ளன.

Capacity
100 லிட்டர்கள்
Compare
70 லிட்டர்கள்

நடுத்தரமான மற்றும் பெரிய அளவுள்ள வாழுமிடங்கள் மற்றும் உள் முற்றம், பால்கனி போன்ற பாதி திறந்த வெளியாக உள்ள இடங்களுக்கு பொருத்தமானது. இந்தியாவெங்கும் பொதுவாக வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் கூலர்கள் இவையே மற்றும் விரைவான மற்றும் செயல்திறன் கொண்ட குளிர்வித்தல் அனுபவத்தை இவை உறுதி செய்கின்றன.

Striker Electronic 70

Product Code
70SD1E

The new Electronic variant of Striker Tall Desert Coolers are designed to keep you comfortable by providing airflow at the seated level with ease of remote control.They come in large capacities and thus provied uninterrupeted supply of cool air for longer periods .they are populer as the best way to beat the heat . 

Capacity
70 L
Compare

Aerostyle 70

Product Code
70ASD1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
70 L
Compare

ஸ்ட்ரைக்கர் 70

Product Code
70SD1

இந்த கூலர்கள் மிகவும் உயரமான மற்றும் மிகவும் ஆற்றல்மிகுந்த கூலர்களாகும், அதனால் அவை எங்கே பயன்படுத்தப்பட்டாலும் மிகச்சிறந்த சௌகர்யத்தை வழங்குவதற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன 

Capacity
70 லிட்டர்கள்
Compare

டைனமோ 70

Product Code
70DD1/VX CD-708

அதன் ஆற்றல்மிகு 5 -இலை ஃபேன் பிளேடுகள் டைனமிக் காற்று டெலிவரியையும் அறையின் அனைத்து மூலைகளிலும் குளிர்வித்தலையும் வழங்குகின்றன.

Capacity
70 லிட்டர்கள்
Compare

மேக்ஸ் ஏர் 70

Product Code
70MD1/CD-703

ஆற்றல்மிகுந்தது மற்றும் சிக்கனமானது, உஷா மேக்ஸ் ஏர் அதன் 3-பக்க தேன்கூடு மற்றும் ஆற்றல் மிகு காற்றோட்டம் உடன் மிகச்சிறந்த குளிர்வித்தலை வழங்குகிறது. இந்த கூலர்கள் அவற்றின் எலக்ட்ரானிக் சக உபகரணங்களைப் போல, உச்ச உலர் வெப்பமான நாட்களிலும் கூட, பிரமாதமான குளிர்விக்கும் அனுபவத்தை வழங்க வடிமைக்கப்பட்டுள்ளன.

Capacity
70 லிட்டர்கள்
Compare
50/45 லிட்டர்கள்

 இந்த கூலர்கள் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான வீடுகளுக்கு ஏற்றது மற்றும் கோடையின் உச்சகாலங்களில் கூட அவற்றின் ஆற்றல்மிகு குளிர்வித்தலால் பெயர் பெற்றுள்ளன.

டைனமோ 50

Product Code
50DD1/LX CD-508

அதன் ஆற்றல்மிகு 5 -இலை ஃபேன் பிளேடுகள் டைனமிக் காற்று டெலிவரியையும் அறையின் அனைத்து மூலைகளிலும் குளிர்வித்தலையும் வழங்குகின்றன.

Capacity
50 லிட்டர்கள்
Compare

மேக்ஸ் ஏர் 50

Product Code
50MD1/CD-503

ஆற்றல்மிகுந்த காற்றோட்டம் மற்றும் குளிர்விக்கும் திறன் கொண்ட செயல்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த கூலர்கள் ஆற்றல்மிகுந்தவை, நம்பகமானவை மற்றும் சிக்கனமானவை.

Capacity
50 லிட்டர்கள்
Compare

படி 45

Product Code
45BD1

எளிதாக தூக்கிச்செல்லும் டிராலியுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இவை, இந்த கோடைக் காலத்திற்கான சிறந்த துணையாகும்.

Capacity
45 லிட்டர்கள்
Compare