ഡെസേര്‍ട്ട് കൂളറുകള്‍

ഡെസേര്‍ട്ട് കൂളറുകള്‍

ഇടത്തരം മുതല്‍ വലുതു വരെയുള്ള ലിവിംഗ് ഏരിയകള്‍ക്കും അര്‍ദ്ധ-ബാഹ്യ ഇടങ്ങള്‍ക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ Usha ഡെസേര്‍ട്ട് കൂളറുകള്‍ വേനലിലെ ഏറ്റവും ഉഷ്ണമേറിയ ദിനങ്ങള്‍ക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തതാണ്. അവയുടെ വലിയ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയും (സംഭരണശേഷി) ശക്തിയേറിയ വായു പ്രവാഹവും ദീര്‍ഘ മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് ചൂടില്‍ നിന്ന് വിശ്രാന്തി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായ തണുപ്പിക്കല്‍ അനുഭവങ്ങളിലൊന്നു നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

നേട്ടങ്ങള്‍

  1. നീണ്ടു നില്ക്കുന്നതും സങ്കീര്‍ണ്ണരഹിതവുമായ തണുപ്പിക്കലിന് വലിയ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി
  2. മികച്ച വായു പ്രവാഹത്തിന് വീതിയേറിയ മുന്‍ ഗ്രില്‍
  3. ശരീര നിരപ്പില്‍ കാറ്റു നല്കുന്നതിന് ഉയരമുള്ള രൂപകല്പന
100/90 Litres

Ideal for Large size living areas/semi-outdoor use. These are the biggest coolers in our range and promise relief for longer hours with their exceptional tank capacity.

Striker Electronic 100

Product Code
100SD1E

The new Electronic variant of Striker Tall Desert Coolers are designed to keep you comfortable by providing airflow at the seated level with ease of remote control.They come in large capacities and thus provied uninterrupeted supply of cool air for longer periods .they are populer as the best way to beat the heat . 

Capacity
100 L
Compare

Aerostyle 100

Product Code
100ASD1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
100 L
Compare

സ്ട്രൈക്കര്‍ 100

Product Code
100SD1

അവ എവിടെ ഉപയോഗിച്ചാലും ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുവാനായി രൂപകല്പന ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കൂളറുകള്‍, ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളവയും ഏറ്റവും ശക്തമായവയുമായ കൂളറുകളാണ്. 

Capacity
100 ലിറ്ററുകള്‍
Compare

ഡൈനാമോ 90

Product Code
90DD1/ZX CD-908

ഇതിന്‍റെ 5-ലീഫുള്ള ഫാന്‍ ബ്ലേഡ് മുറിയുടെ എല്ലാ മൂലകളിലും ചലനാത്മകമായ വായു സഞ്ചാരവും തണുപ്പും ലഭ്യമാക്കുന്നു.

Capacity
90 ലിറ്ററുകള്‍
Compare

മാക്സ് എയര്‍ 100

Product Code
100MD1

ശക്തിയേറിയ വായുപ്രവാഹവും തണുപ്പിക്കല്‍ കാര്യക്ഷമതയും കൊണ്ട് നല്ല പ്രകടനത്തിനായി ഡിസൈന്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൂളറുകള്‍, ശക്തിമത്തും, വിവിധോദ്ദേശ്യയുക്തവും, ചെലവു കുറഞ്ഞതുമാണ്.

Capacity
100 ലിറ്ററുകള്‍
Compare
70 Litres

Ideal for Mid to large sized living areas and semi-outdoor spaces like covered patios, balcony, etc. These are the most commonly used coolers in homes all across India and ensure a fast yet efficient cooling experience.

Striker Electronic 70

Product Code
70SD1E

The new Electronic variant of Striker Tall Desert Coolers are designed to keep you comfortable by providing airflow at the seated level with ease of remote control.They come in large capacities and thus provied uninterrupeted supply of cool air for longer periods .they are populer as the best way to beat the heat . 

Capacity
70 L
Compare

മാക്സ് എയര്‍ ഇലക്ട്രോണിക് 70

Product Code
70MD1E/CD-704 A

റിമോട്ട് നിയന്ത്രിത പ്രവര്‍ത്തനവും സ്മാര്‍ട്ട് ഷീല്‍ഡ് വാട്ടര്‍ ടാങ്കും ഈ കൂളറുകളെ നിങ്ങളുടെ വീടുകള്‍ക്ക് ശരിക്കും സൗകര്യപ്രദവും ആരോഗ്യകരവുമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു.

Capacity
70 ലിറ്ററുകള്‍
Compare

Aerostyle 70

Product Code
70ASD1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
70 L
Compare

സ്ട്രൈക്കര്‍ 70

Product Code
70SD1

അവ എവിടെ ഉപയോഗിച്ചാലും ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുവാനായി രൂപകല്പന ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കൂളറുകള്‍, ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളവയും ഏറ്റവും ശക്തമായവയുമായ കൂളറുകളാണ്. 

Capacity
70 ലിറ്ററുകള്‍
Compare

ഡൈനാമോ 70

Product Code
70DD1/VX CD-708

ഇതിന്‍റെ 5-ലീഫുള്ള ഫാന്‍ ബ്ലേഡ് മുറിയുടെ എല്ലാ മൂലകളിലും ചലനാത്മകമായ വായു സഞ്ചാരവും തണുപ്പും ലഭ്യമാക്കുന്നു.

Capacity
70 ലിറ്ററുകള്‍
Compare

മാക്സ് എയര്‍ 70

Product Code
70MD1/CD-703

ശക്തിയേറിയ വായുപ്രവാഹവും തണുപ്പിക്കല്‍ കാര്യക്ഷമതയും കൊണ്ട് നല്ല പ്രകടനത്തിനായി ഡിസൈന്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൂളറുകള്‍, ശക്തിമത്തും, വിവിധോദ്ദേശ്യയുക്തവും, ചെലവു കുറഞ്ഞതുമാണ്.

Capacity
70 ലിറ്ററുകള്‍
Compare
50/45 Litres

These coolers are most suitable for small to medium sized houses and are known for their powerful cooling even in the peak days of summer

മാക്സ് എയര്‍ ഇലക്ട്രോണിക് 50

Product Code
50MD1E/CD-504 A

റിമോട്ട് നിയന്ത്രിത പ്രവര്‍ത്തനവും സ്മാര്‍ട്ട് ഷീല്‍ഡ് വാട്ടര്‍ ടാങ്കും ഈ കൂളറുകളെ നിങ്ങളുടെ വീടുകള്‍ക്ക് ശരിക്കും സൗകര്യപ്രദവും ആരോഗ്യകരവുമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു.

Capacity
50 ലിറ്ററുകള്‍
Compare

ഡൈനാമോ 50

Product Code
50DD1/LX CD-508

ഇതിന്‍റെ 5-ലീഫുള്ള ഫാന്‍ ബ്ലേഡ് മുറിയുടെ എല്ലാ മൂലകളിലും ചലനാത്മകമായ വായു സഞ്ചാരവും തണുപ്പും ലഭ്യമാക്കുന്നു.

Capacity
50 ലിറ്ററുകള്‍
Compare

മാക്സ് എയര്‍ 50

Product Code
50MD1/CD-503

ശക്തിയേറിയ വായുപ്രവാഹവും തണുപ്പിക്കല്‍ കാര്യക്ഷമതയും കൊണ്ട് നല്ല പ്രകടനത്തിനായി ഡിസൈന്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൂളറുകള്‍, ശക്തിമത്തും, വിവിധോദ്ദേശ്യയുക്തവും, ചെലവു കുറഞ്ഞതുമാണ്.

Capacity
50 ലിറ്ററുകള്‍
Compare

ബഡ്ഡി 45

Product Code
45BD1

കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ഒരു ട്രോളിയുടെ സൗകര്യങ്ങളാല്‍ സജ്ജമായ ഇവ, ഈ വേനല്ക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ചങ്ങാതിയാണ്.

Capacity
45 ലിറ്ററുകള്‍
Compare