ടവര്‍ കൂളറുകള്‍

ടവര്‍ കൂളറുകള്‍

നിങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത് ശക്തമായ തണുപ്പിക്കല്‍ അനുഭവവും എന്നാല്‍ കുറച്ചു മാത്രം തറവിസ്തീര്‍ണ്ണം ആണ് ഉള്ളതുമെങ്കില്‍, ഒതുക്കമുള്ളതും ഉയരമുള്ളതും അതേസമയം ശക്തിയേറിയതുമായ Usha ടവര്‍ കൂളറുകള്‍ മാത്രമാണ് നിങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായത്. മുറിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തു നിന്നു പോലും ശക്തിയേറിയ ഒരു വായു പ്രവാഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് അവയുടെ കരുത്തുറ്റ വായു പ്രവാഹം അവയെ പ്രിയമുള്ളതാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ, അവയുടെ ഒതുക്കമുള്ള രൂപകല്പന അവ ഏറ്റവും കുറച്ചു മാത്രം തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണമേ എടുക്കുകയുള്ളെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുകയും മുറിയുടെ ഏതു മൂലയിലും അവയെ തീര്‍ത്തും അനുയോജ്യമാക്കിത്തീര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നേട്ടങ്ങള്‍

  1. അവ ഇരിക്കുവാന്‍ എടുക്കുന്ന തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിന് കനം കുറഞ്ഞതും ഉയരമുള്ളതുമായ രൂപകല്പന
  2. ഒരു മേശപ്പുറമെന്ന രീതിയിലുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ ഉപയോഗത്തിനായി പരന്ന മുകള്‍ഭാഗം
  3. അലര്‍ജിയുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ അകറ്റി നിര്‍ത്തുന്നതിന് ഡസ്റ്റ് ഫില്‍ട്ടറുകള്‍
50 ലിറ്റർ

വലിയ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയും കനം കുറഞ്ഞ രൂപകല്പനയും ചേര്‍ന്ന് ഈ ടവര്‍ കൂളറുകളെ ഈ വേനലക്കാലത്ത് ചൂടിനെ തോല്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു സംയുക്തമാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നു

ഫ്രോസ്റ്റ് 50

Product Code
50FT1/CT-503

നൂതനവും നേര്‍ത്തതുമായ ഡിസൈനോടു കൂടിയ ഈ കൂളറുകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹാലങ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ്ണത വരുത്തുക മാത്രമല്ല, വളരെ കുറച്ച് തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് ശക്തമായ തണുപ്പിക്കല്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

Capacity
50 ലിറ്ററുകള്‍
Compare

Aerostyle 50

Product Code
50AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
50L
Compare
35/34 ലിറ്റർ

വിപണിയില്‍ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള മാതൃകാപരമായ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി. ഈ കൂളറിന്‍റെ വലിപ്പം ടവര്‍ കൂളറുകളുടെ അന്തഃസത്ത നിര്‍വ്വചിക്കുന്നു, ഒതുക്കമുള്ളതും ശക്തിയേറിയതും നീണ്ടു നില്ക്കുന്നതും

ഫ്രോസ്റ്റ് 35

Product Code
35FT1/CT-353

നൂതനവും നേര്‍ത്തതുമായ ഡിസൈനോടു കൂടിയ ഈ കൂളറുകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹാലങ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ്ണത വരുത്തുക മാത്രമല്ല, വളരെ കുറച്ച് തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് ശക്തമായ തണുപ്പിക്കല്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

Capacity
35 ലിറ്ററുകള്‍
Compare

Aerostyle 35

Product Code
35AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
35L
Compare

ടൊര്‍ണാഡോ 34

Product Code
34TT1/CT-343

ചെലവു കുറഞ്ഞതും വിവിധോദ്ദേശ്യയുക്തവും ആയ ഈ കൂളര്‍, വേനല്ക്കാലത്ത് സുഖപ്രദമായ ഒരു അനുഭവം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

Capacity
34 ലിറ്ററുകള്‍
Compare
25 Litres

The smaller size and powerful airflow makes these tower coolers the best fit for spot cooling.

Aerostyle 25

Product Code
25AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
25L
Compare
22/19 ലിറ്റർ

താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വലിപ്പവും ശക്തിയേറിയ വായു പ്രവാഹവും ഈ ടവര്‍ കൂളറുകളെ ഉടനടിയുള്ള തണുപ്പിക്കലിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാക്കുന്നു

ഫ്രോസ്റ്റ് 22

Product Code
22FT1/CT-223

നൂതനവും നേര്‍ത്തതുമായ ഡിസൈനോടു കൂടിയ ഈ കൂളറുകള്‍ നിങ്ങളുടെ ഗൃഹാലങ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് പരിപൂര്‍ണ്ണത വരുത്തുക മാത്രമല്ല, വളരെ കുറച്ച് തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് ശക്തമായ തണുപ്പിക്കല്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

Capacity
22 ലിറ്ററുകള്‍
Compare

ടൊര്‍ണാഡോ 19

Product Code
19TT1/CT-193

ചെലവു കുറഞ്ഞതും വിവിധോദ്ദേശ്യയുക്തവും ആയ ഈ കൂളര്‍, വേനല്ക്കാലത്ത് സുഖപ്രദമായ ഒരു അനുഭവം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

Capacity
19 ലിറ്ററുകള്‍
Compare