தனிப்பட்ட கூலர்கள்

தனிப்பட்ட கூலர்கள்

உஷாவின் தனிப்பட்ட கூலர்களின் வரிசை, மெல்லிய, ஜிப்பி மற்றும் டீ ஸ்டைலானவை. ஸ்பாட் கூலிங்கிற்கு மிகச்சிறந்தவையான அவை, உங்களுக்கு தனிப்பட்ட குளிர்வித்தல் அனுபவம் தேவைப்படும்போது அறையின் எந்த மூலையிலும் வைக்கப்படலாம் அல்லது உங்கள் அருகில் நேரடியாக வைக்கப்படலாம். தோற்றத்தில் மிகமிக அழகான பொருத்தம் மட்டுமல்லாமல் இந்த கூலர்கள் அவற்றை எளிதாக தூக்கும் வசதியையும் வழங்குகின்றன.

பலன்கள்

  1. தனிப்பட்ட குளிர்வித்தல் அனுபவம்
  2. மெல்லிய எடையுடையவை மற்றும் எளிதாக தூக்கிச்செலும் அம்சம்
  3. நல்லகுளிர்வித்தல் திறனுக்காக பனி பெட்டி
20 லிட்டர்கள்

பெரிய தொட்டியுடன் இணைந்துள்ள ஆற்றல்மிகுந்த ஸ்பாட் கூலிங் நீண்டு நிலைத்திருக்கும் குளிர்வித்தல் அனுபவத்தை வழங்குவதால் இந்த பெர்சனல் கூலர்கள் கோடைகாலத்திற்கான குளிர்வித்தலுக்கு கட்டாயம் இருக்க வேண்டியவை.

Aerosmart 20

Product Code
20ATP1E/20ATP2E

Smart has never been this cool. Usha Aerosmmart coolers come with not one but four Ice Cool Pads to give you far superior cooling. The feature touch control panel increases the ease of use. it even comes with amazing features like the honeycomb clean reminder function and intellegent low water alarm that ensure optimum cooling at all times. Now,  how cool is that?

Capacity
20 Litres
Compare

ஸ்டெல்லார் 20+

Product Code
20SP1/CP-206 T

3 தேன்கூடுகளுடன் உள்ள ஒரே தனிப்பட்ட கூலர், இவை மிகச்சிறந்த செயல்பாட்டையும் ஸ்பாட் கூலிங்கையும் வழங்குகின்றன.

Capacity
20 லிட்டர்கள்
Compare

ஸ்டெல்லார் 20

Product Code
20SP2/CP-202

ஸ்பாட் கூலிங்கிற்கு மிகப்பொருத்தமானது, அவற்றின் கையடக்க வடிவமைப்பு நீங்கள் ஒரு அறையிலிருந்து மற்றொரு அறைக்கு செல்லும்போது எளிதாக எடுத்துசெல்ல உதவுகிறது  

Capacity
20 லிட்டர்கள்
Compare
9 லிட்டர்கள்

கூலரின் சிறிய மற்றும் கையடக்க வடிவமைப்பு கூலரை வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் எங்கும் தூக்கிச்செல்ல வசதியானதாக மாற்றுகிறது.

ஆடோமேரியா 9

Product Code
9AP1/CP-93

 சிறியது மற்றும் கையடக்கமானது, இந்த டேபிள் டாப் கூலர்கள் தனிப்பட்ட குளிர்விக்கும் அனுபவம் தேவைப்படும், உங்களுக்கான மிகச்சிறந்த துணை.

Capacity
9 லிட்டர்கள்
Compare