டவர் கூலர்கள்

டவர் கூலர்கள்

மெல்லிய மற்றும் உயரமான மற்றும் ஆற்றல்மிகுந்தது, குறைவான இடத்திலும் நீங்கள் தேடும் ஆற்றல்மிகு குளிர்விக்கும் அனுபவத்தைப் பெற உஷா டவர் கூலர்களே சிறந்த தேர்வு அவற்றின் வலுவான காற்றோட்டம் , அறைகளுக்கிடையே ஆற்றல்மிகு சக்திவாய்ந்த காற்றை விரும்பும் மக்களின் விருப்பமான தேர்வாக மாற்றுகிறது அவற்றுடன், அதன் மெல்லிய வடிவமைப்பு , குறைந்த இடத்திலும் பொருத்தமானதாக அறையின் எந்த மூலையிலும் மிகச்சிறப்பாக பொருந்துமாறு உறுதிசெய்கிறது

பலன்கள்

  1. சாதனம் அடைத்துக்கொள்ளும் இடத்தை குறைக்கும் மெல்லிய மற்றும் உயரமான வடிவமைப்பு
  2. டேபிள்டாப்-ஆக சௌகரியமாக பயன்படுத்துவதற்காக ஃப்ளாட் டாப்
  3. ஒவ்வாமை ஊக்கிகளை வெளியே வைக்க தூசி வடிகட்டிகள்
50 லிட்டர்கள்:

மெல்லிய வடிவமைப்புடன் கொள்ளளவு அதிகம் கொண்ட பெரிய தொட்டி இந்த டவர் கூலர்களை இந்த கோடைகாலத்தின் வெப்பத்தை எதிர்க்க ஆற்றல்மிகு துணையாக மாற்றுகிறது

Aerostyle 50

Product Code
50AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
50L
Compare
35/34லிட்டர்கள்

அதிக கொள்ளளவு கொண்ட தொட்டி சந்தையில் தேடப்பட்ட பிறகு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூலரின் அளவு, டவர் கூலர்களின் முக்கியத்துவம், கையடக்கமானது, ஆற்றல்மிகுந்தது மற்றும் நீண்ட நாள் உழைக்ககூடியது

Aerostyle 35

Product Code
35AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
35L
Compare
25 லிட்டர்கள்

மெல்லிய வடிவமைப்புடன் கொள்ளளவு அதிகம் கொண்ட பெரிய தொட்டி இந்த டவர் கூலர்களை இந்த கோடைகாலத்தின் வெப்பத்தை எதிர்க்க ஆற்றல்மிகு துணையாக மாற்றுகிறது

Aerostyle 25

Product Code
25AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
25L
Compare