ಟವರ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳು

ಟವರ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳು

ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು, ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ, ಉಷಾ ಟವರ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳು.  ಇದರ ಪ್ರಬಲವಾದ ಏರ್ ಥ್ರೋ ನಿಂದಾಗಿ, ಕೋಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ನೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.  ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರ ತೆಳುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದು ಕನಿಷ್ಟ ನೆಲದ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  1. ಆಕ್ರಮಿಸುವ ನೆಲದ ಜಾಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ವಿನ್ಯಾಸ
  2. ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಟಾಪ್ ಹೊಂದಿದೆ
  3. ಅಲರ್ಜೆನ್ಗ್ಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ಡಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳನು ಹೊಂದಿದೆ
50 ಲೀಟರ್ ಗಳು

ತೆಳುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈ ಟವರ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳನ್ನು, ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೆಕೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ರಾಸ್ಟ್ 50

Product Code
50FT1/CT-503

ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕೂಲರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೆಲದ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

Capacity
50 ಲೀ
Compare

Aerostyle 50

Product Code
50AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
50ಲೀ
Compare
35/34 ಲೀಟರ್

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಈ ಕೂಲರ್‌ನ ಗಾತ್ರವು ಟವರ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳ ಸಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಕೆ.

ಫ್ರಾಸ್ಟ್ 35

Product Code
35FT1/CT-353

ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕೂಲರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೆಲದ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

Capacity
35 ಲೀ
Compare

Aerostyle 35

Product Code
35AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
35L
Compare

ಟೊರ್ನಡೊ 34

Product Code
34TT1/CT-343

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಮತ್ತು ಬಹೋಪಯೋಗಿ ಆಗಿರುವ ಈ ಕೂಲರ್, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

Capacity
34 ಲೀ
Compare
25 Litres

The smaller size and powerful airflow makes these tower coolers the best fit for spot cooling.

Aerostyle 25

Product Code
25AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
25L
Compare
22/19 ಲೀಟರ್

ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಏರ್ ಫ್ಲೋ, ಈ ಟವರ್ ಕೂಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಾಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಫ್ರಾಸ್ಟ್ 22

Product Code
22FT1/CT-223

ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕೂಲರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೆಲದ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

Capacity
22 ಲೀ
Compare

ಟೊರ್ನಡೊ 19

Product Code
19TT1/CT-193

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಮತ್ತು ಬಹೋಪಯೋಗಿ ಆಗಿರುವ ಈ ಕೂಲರ್, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

Capacity
19 ಲೀ
Compare