టవర్ కూలర్లు

టవర్ కూలర్లు

సొగసైనది మరియు పొడవైనది అయినప్పటికిని శక్తివంతమైనవి, తక్కువ నేల స్థలం కలిగి ఉండి దాని శక్తివంతమైన చల్లదనం అనుభూతిని మీరు కోరుకున్నట్లయితే, మీకు ఉషా టవర్ కూలర్ల అవసరం ఉంటుంది. వాటి ఆరోగ్యవంతమైన గాలి ప్రవాహం గది అంతటా నుండి కూడా ఒక శక్తివంతమైన గాలి విడుదలను కోరుకునే వ్యక్తులను అభిమానులుగా చేస్తుంది. అంతేకాక, వాటి సొగసైన రూపకల్పన కనీస నేల స్థలానికి తీసుకుపోయేలా చూస్తుంది మరియు వాటిని గది లోని ఏ మూలకైనా ఖచ్చితంగా ఇమిడి పోయేలా చేస్తుంది.

ప్రయోజనాలు

  1. నేల స్థలం యొక్క ఆక్రమణని తగించడానికి సన్నని మరియు పొడవైన రూపకల్పన
  2. ఒక టేబుల్ మీద సౌకర్యవంతంగా ఉపయోగించడానికి చదునైన పై భాగం
  3. అలర్జీ కారకాలను దూరంగా ఉంచడానికి దుమ్ము ఫిల్టర్లు
50 లీటర్లు

సన్నని రూపకల్పనతో కలిపి ఉన్న పెద్ద ట్యాంక్ సామర్థ్యం, ఈ టవర్ కూలర్లను ఈ వేసవికాలంను తట్టుకోవడానికి ఒక శక్తివంతమైన కలయిక గా చేస్తుంది.

ఫ్రాస్ట్ 50

Product Code
50FT1/CT-503

ఆధునాతన మరియు సొగసైన రూపకల్పన, ఈ కూలర్లు మీ ఇంటి అలంకరణలో కలిసిపోవడమే కాకుండా చాలా తక్కువ స్థలాన్ని తీసుకుంటూ శక్తివంతమైన చల్లదనాన్ని అందిస్తుంది.

Capacity
50 Litres
Compare

Aerostyle 50

Product Code
50AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
50L
Compare
35/34 లీటర్లు

మార్కెట్ లో ట్యాంక్ సామర్థ్యం ను కోరిన వాటిలో ఉత్తమమైనది. ఈ కూలర్ యొక్క పరిమాణం టవర్ కూలర్ల యొక్క సారం, చక్కని పొందిక, శక్తివంతమైన మరియు దీర్ఘకాల మన్నికను వివరిస్తుంది

ఫ్రాస్ట్ 35

Product Code
35FT1/CT-353

ఆధునాతన మరియు సొగసైన రూపకల్పన, ఈ కూలర్లు మీ ఇంటి అలంకరణలో కలిసిపోవడమే కాకుండా చాలా తక్కువ స్థలాన్ని తీసుకుంటూ శక్తివంతమైన చల్లదనాన్ని అందిస్తుంది.

Capacity
35 Litres
Compare

Aerostyle 35

Product Code
35AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
35L
Compare

టోర్నాడో 34

Product Code
34TT1/CT-343

చవకైనది మరియు బహుముఖం కలిగినది, ఈ కూలర్ వేసవి కాలంలో ఒక సౌకర్యవంతమైన అనుభూతిని అందించడానికి తయారుచేయబడినది

Capacity
34 లీటరు
Compare
25 Litres

The smaller size and powerful airflow makes these tower coolers the best fit for spot cooling.

Aerostyle 25

Product Code
25AST1

The new Aerostyle range of air coolers form Usha are the perfect blend of style and performance.

This family of products ensures a powerful cooling experience with their superior honeycomb and ice chamber with shower distribution system. Moreover, their fully closeable front louvers prevent dust and mosquitos from entering the cooler, thus making their maintenance extremely easy. 

Capacity
25L
Compare
22/19 లీటర్లు

చిన్న పరిమాణం మరియు శక్తివంతమైన గాలి ప్రవాహం ఈ టవర్ కూలర్లను తక్షనమే చల్లదనానికి ఉత్తమ పొందికగా చేస్తుంది

ఫ్రాస్ట్ 22

Product Code
22FT1/CT-223

ఆధునాతన మరియు సొగసైన రూపకల్పన, ఈ కూలర్లు మీ ఇంటి అలంకరణలో కలిసిపోవడమే కాకుండా చాలా తక్కువ స్థలాన్ని తీసుకుంటూ శక్తివంతమైన చల్లదనాన్ని అందిస్తుంది.

Capacity
22 లీటరు
Compare

టోర్నాడో 19

Product Code
19TT1/CT-193

చవకైనది మరియు బహుముఖం కలిగినది, ఈ కూలర్ వేసవి కాలంలో ఒక సౌకర్యవంతమైన అనుభూతిని అందించడానికి తయారుచేయబడినది

Capacity
19 లీటరు
Compare